Anders som sköter snöröjningen på våra vägar ber att vi inte skottar ut snö från parkeringar och gårdar på vägbanan i tron att plogen ska ta bort den. Snön packas snabbt ihop av passerande bilar och det blir hårda knölar som kan orsaka plötsliga ”kast” i sidled vid plogning. Det kan bli farligt eftersom marginalerna är ganska små på våra smala vägar och trånga passager.

Så om det börjar bli trångt på den egna gårdsplanen, se då till att snön istället hamnar ordentligt ut i diket när ni skottar så att vi kan undvika olyckor.

Vägföreningen