Det är dags att ta ned skylten. Fiberskylten alltså. De börjar se lite slita ut och har fullgjort sitt uppdrag. Vi sätter ut några fräscha skyltar vid infarterna från ”stora vägen” (kulleråkern) istället.

Installationen i våra byar är planerad att starta under sommaren, enligt informationen på Dala Energis hemsida:

Gagnefsbyn FTTH