Datum, tid och plats Söndagen den 15 april 2018 klockan 16:00 i Gagnefsbyns bystuga
Närvarande Jens Målare, Dan Jensfelt, Karl-Ivar Ehnström, Pelle Florell, Lars-Olof Nordesjö
§ Mötets öppnande

Ordförande Jens Målare hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ Val av sekreterare

Jens Målare väljs som sekreterare för mötet.

§ Förra protokollet

Styrelsen har utrett frågan om tidur för parkeringsplatsens lyktstolpe och beslutar att inte göra någon ändring eftersom kostnaden för uret och installation i förhållande till eventuell besparing inte kan motiveras ekonomiskt.

Mötet beslutar att erbjuda kommunen möjlighet att sponsra fågelbogunga till lekplatsen. Pelle har kontakt med kommunen.

Förslaget att arrangera matservering vid trivselkvällarna bifalles. Styrelsen arrangerar första tillfället.

Årsmötet beslutade att låta styrelsen skaffa en ny projektorduk och Pelle har undersökt alternativ. Mötet beslutar att införskaffa den modell som Pelle föreslår, takmonterad med storlek 240×240 cm.

Vi ska informera på hemsidan och i informationsbladet om:

  • att det är dags att ta bort Dala Energis reklamskyltar för fiberanslutning,
  • att soptunnor placeras vid vägkanten endast vid tid för sophämtning och därefter tas in på tomten,
  • samt att brevlådor behöver märkas ordentligt.
§ Ekonomi

Goda inkomster från sopplunch i februari samt servering vid LRF’s årsmöte, i övrigt inget speciellt att notera.

§ Planering

Tid för vårbrasa bestäms för lördag den 28 april, samma tid som förra året.

Sopplunch torsdag 26 april.

Arbetsdag lördag 12 maj.

Trivselkväll med pajservering lördag den 2 juni.

§ Övriga ärenden
§ Nästa möte

Inget datum för nästa möte.

§ Mötets avslutande

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Protokoll fört av
Jens Målare